Varför blir kroppen obalanserad? 

Kroppen är fantastiskt responsiv och skapad för att läsa av och anpassa sig utifrån signaler både inifrån och utifrån, och utifrån de krav som ställs. Våra erfarenheter och hur vi rör oss stimulerar vårt nervsystem att använda, eller inte använda, våra muskler. Vi rör oss alldeles mycket mindre och mer ensidigt idag jämfört med hur vi rört oss tidigare och detta är sannolikt den största anledningen till obalanser. 

Vi har ett inre stöd av muskler som ska stabilisera våra leder, vårt hållningssystem, men så som de flesta av oss rör sig i vardagen idag ställs låga krav på detta inre stöd. Vi spenderar mycket tid i positioner där vi tar hjälp av yttre stöd, som exempelvis ryggstöd när vi sitter och stolar istället för att sitta på huk. Energibevaring är en hög prioritet för kroppen och försvinner behovet av en funktion kommer vi så småningom förlora den. På detta sätt försvagas kontakten med vårt inre stöd. 

Hur vi använder kroppen under uppväxten och rörelsemönster vi utvecklar under livet kan också ligga bakom ett underfungerande hållningssystem. Vår muskulära balans kan också påverkas av exempelvis skador och ensidiga sporter eller arbeten.

Men kroppen är bra på att hitta lösningar. Om kontakten med hållningsmusklerna är svag kan kroppen börja använda sig av andra muskler för att försöka skapa den stabilitet som hållningsmusklerna ska stå för. Kroppen börja kompensera för en eventuell svaghet, vissa muskler får jobba mer än de kanske är skapta för, till följd av att andra jobbar mindre.

Kompensation är en viktigt mekanism, det kan tillåta rörelse eller stabilitet som annars hade varit begränsad eller omöjlig. Om vi skadar oss kan kroppen tillfälligt använda sig av ett alternativt mönster för att ge rum för läkning och återhämtning. När skadan läkt ska dock kroppen släppa kompensationen, men stimuleras vårt hållningssystem inte tillräckligt hittar kroppen kanske inte tillbaka till balans. När kompensation blir långvarigt ökar risken för överbelastning och att obalansen ställer till problem i andra system.

Vår hållning påverkar exempelvis vår andning, är vi krumma och stela kring bröstkorgen kommer lungorna inte kunna röra sig fritt. Samma sak gäller vårt matsmältningssystem. Mentala, inre upplevelser ger sig också i uttryck genom vår hållning. När någon är låg och hängig syns det vanligtvis tydligt i kroppen. Eftersom vi är sammanhängande varelser går dessa effekter åt båda håll, vår hållning påverkar hur vi känner och nya andningsmönster kan påverka vår muskulära balans.

Har ett kompensatorisk mönster blivit långvarigt räcker det inte alltid med ‘vanlig’ träning eller rehab för att återskapa balans. Tecken på det är att man kanske gör sånt man hört ska vara bra för kroppen, tex går på massage eller yoga, men man blir ändå inte mer avslappnad eller mjukare i kroppen – mer än tillfälligt. Eller att man regelbundet behöver gå på någon slags behandling för att hålla besvär i ‘schack’. Att träning inte heller hjälper, eller kanske till och med ökar ens besvär är också ett tydligt tecken på att det behövs något mer för att hjälpa kroppen tillbaka till balans. Lyckas man inte stimulera hållningsmusklerna i det man gör finns risken att man bara förstärker kompensationer istället. Då kan man behöva go back to basics och lära om hur nervsystemet koordinerar musklerna för att komma tillbaka till balans, tillbaka till en kropp i vilken man upplever kraft, vila och ro.

Läs om mer tecken på muskulär obalans här.