Basal kroppskännedom

Basal kroppskännedom

Basal kropps-kännedom

Livet gör avtryck och lämnar spår i kroppen. Upplevelser och känslor påverkar hur vi står, rör oss och andas. Stress och höga krav kan ge sig i uttryck av spänningar i axlar och käke och göra att hjärnan går på högvarv när vi vill vila. Ångest kan begränsa andning och lämna en krypande känsla i kroppen. Sorg kan göra kroppen tung och trött.

Att öva kroppskännedom kan bli en väg in, ett sätt att komma i kontakt med ditt inre och öka förståelsen för samspelet mellan kropp, känslor och tankar – genom att lära dig lyssna till kroppens signaler. Det kan också vara ett sätt att lära dig släppa virrvarret i hjärnan, för att kunna slappna av och vila.

Detta, i sin tur, innebär en möjlighet att att öka förmågan att själv påverka ditt mående och upplevelsen av att vara bekväm i och lita på din kropp. Att känna dig ok i och med din kropp, så som den är.

Hur går Basal kroppskännedom till?

Basal kroppskännedom är en fysioterapeutisk behandlingsmetod där du genom enkla rörelse-, andnings- och meditationsövningar övar medveten närvaro tillsammans med ett avspänt och välkoordninerat hållnings- och rörelsemönster. Som grund för behandlingen görs en bedömning av var du befinner dig just nu. Utefter denna, tillsammans med symptombild och din egen målsättning, väljs övningar ut för att passa dig och vi går tillsammans igenom dessa på plats.

I behandlingen får du möjlighet att arbeta med såväl kroppsliga som själsliga aspekter. Basal kroppskännedom har rötter i både västerländska och österländska traditioner, som taichi och zenmeditation. Metoden bygger på att integrera kropp och medvetande och tar hänsyn till människan som en helhet.

Vetenskapliga studier och kliniska erfarenheter, visar att metoden har god effekt vid exempelvis långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som oro och nedstämdhet.

Några områden där BK kan användas:

  • Stress
  • Ångest
  • Utmattningssyndrom
  • Långvarig smärta
  • Spänningsrelaterade besvär
  • Kroppsmissnöje
  • Ätstörningsproblematik
  • Depression

Om du är osäker på om just din problematik kan behandlas eller önskar mer information om metoden, kontakta mig gärna så berättar jag mer.