Postural terapi

Postural terapi

Vi besitter alla en inneboende kapacitet att känna oss fria i våra kroppar, att ansträngningslöst hålla oss upprätta och att röra oss med lätthet.

Namnet postural terapi kommer från engelskans posture, som betyder hållning. Din hållning har stor betydelse för hur du fungerar som helhet, den påverkar allt från din förmåga att kunna röra dig mjukt och välkoordinerat till funktionen av organ och din mentala upplevelse.

I en god position kan belastning av gravitation och rörelse fördelas jämnt genom kroppens alla leder, vilket minskar risken för överbelastning. En kropp som arbetar i balans ger dig förutsättning att vara smärtfri och känna dig både kraftfull, rörlig och avslappnad. Hur du bär dig påverkar även inre processer som blodflöde, mag-tarmsystem, lungornas möjlighet att röra sig fritt och nervsystemet.

En god hållning är egentligen inget du ska behöva tänka på. Det ska komma omedvetet, lyfta kroppen inifrån och upplevas avslappnad. Av olika anledningar har många brister i denna funktion, vilket kan leda till stelhet, smärta, trötthet och nedsatt kapacitet eller prestationsförmåga.

Felaktig kroppshållning och rörelsemönster anses inom denna terapi vara en strukturell grundorsak till smärtproblematik och oförmåga att prestera på topp. Genom att korrigera grundorsaken och skapa god muskulär balans försvinner symtomen i de flesta fall helt.

Hur går Postural terapi till?

Kroppen är elegant sammankopplad från fötter till huvud och därför är utgångspunkten i denna metod att behandla kroppen som en helhet. Ofta har flera olika symtom samma grundorsak.

Metoden som används är Postural terapi enligt Postural Workout. Som grund för behandlingen ligger en utförlig hållningsanalys. Utefter denna, tillsammans med symptombild och din egen målsättning, skräddarsys övningar just för dig.  Efter behov balanseras även kroppen med tekniker som bla:

 • triggerpunktsbehandling
 • akupressur
 • neuromuskulära tester
 • fascial behandling
 • motorisk integering

Besöket syftar till att utbilda dig i hur just din kropp fungerar. Du som kund får ett unikt, skräddarsytt program med utförliga instruktioner och bilder som syftar till att korrigera hållning och kroppsfunktion. Allt detta syftar i sin tur till smärtfrihet, frihetskänsla i kroppen och bättre prestationsförmåga.

Några av många symtom där postural terapi kan hjälpa:

 • Nackbesvär som stelhet, trötthet, gamnacke, nackspärr
 • Axelbesvär som impingement, frusen skuldra, trötthet och smärta kring skulderblad
 • Golfarmbåge, tennisarmbåge, musarm
 • Ryggbesvär som ryggskott, diskbråck, skolios, spinal stenos, spondylos, stelhet och trötthet i bröst- och ländrygg
 • Bäckenobalanser, SI-ledsproblematik och foglossningsbesvär
 • Höftbesvär som artros, trochanterit och ljumsksmärta
 • Knäbesvär som hopparknä, löparknä PFSS och artros
 • Underbensbesvär som benhinneinflammation och spända, smärtande vader
 • Fotbesvär som plantar fasciit, hälseneinflammation och kollapsade fotvalv

Om du är osäker på om just din problematik kan behandlas eller önskar mer information om metoden, kontakta mig gärna så berättar jag mer.