Hur du hittar frihet i kroppen

Min intention med mitt arbete är alltid att guida dig mot mer frihet i den helhet som utgör dig. En välbalanserad kropp är en väg dit. En kropp i vilken du upplever kraft, lätthet, avslappning och vila, snarare än något som tynger och besvärar, ökar möjligheten för upplevelse av frihet i dig själv. 

Om en del av kroppen är ur balans eller instabil kommer det påverka integriteten i hela systemet. En begränsad andning och begränsad förmåga att ta in syre är otryggt för vår överlevnad och därför otryggt för vårt nervsystem. Om nedre delen av kroppen inte är stabil, kan kroppen inte vila ner. Som att gå på tunn is, litar inte nervsystemet på att din grund bär dig och du börjar höja din tyngdpunkt, lyfta dig upp. Man kan ju tänka att lyfta oss upp borde vara ett sätt känna oss lätta, men prova i din egen kropp.

Känns det lättare eller tyngre att hålla dig själv uppe om du lyfter kroppen jämfört med att vila mer? Vad händer med din andning?

En instabil grund är kanske den vanligaste anledningen till spänningar i axlar, nacke och käkar. Och en hämmad, hög andning.

Beroende på hur ditt nervsystem är aktiverat kommer du ha mer eller mindre tillgång till känslor som ro eller oro, förnöjdhet eller irritation osv. Och en stor del av nervsystemets kommunikation sker från kroppen till hjärnan, från periferin till center. Dina tankar, upplevelser, känslor och beteenden följer vad nervsystemet uppfattar och läser av i din kropp.

Kroppen har sina sätt att kommunicera om obalanser och behov, men de flesta av oss är inte tränade i att uppfatta eller förstå signalerna. Eller kopplingarna, vi kanske upplever smärta eller spänning, men varför? Vad försöker kroppen säga? 

För att vi inte är tränade i detta upplever vi många signaler som diffust obehag och gör mycket för att istället undvika att lyssna till våra inre processer. Som en olustig, krypande känslan som vi undviker genom att hålla oss ständigt sysselsatt. Spänningar i kroppen som kryper upp i en huvudvärk och hämmar vår andning. Det kan tillfälligt kännas lättare att köra på och inte tona in till upplevelserna. Eller så har vi inte förståelse för hur vi kan påverka vår upplevelse. Men förbisedd smärta, spänning, obehag och tillbakahållna känslor skapar mer stress som kan ge sig i uttryck som en överaktiv hjärna som aldrig stillar sig, som inte låter oss slappna av när allt vi längtar efter är sinnesro.

När vi undviker att lyssna in vänder vi oss även bort från möjligheten till djup koppling till oss själva. Kroppen är den fysiska formen av vår existens och en brusten kontakt inåt kan göra oss ogrundade, kan göra det svårt att liksom veta vart vi börjar och slutar, få oss att känna oss splittrade och överväldigade. Det är genom kroppen vi upplever livet, genom kroppen som vi utforskar och konstruerar vår verklighet. Så vår relation till kroppen är avgörande för hur vi upplever livet.

When you lose touch with inner stillness you lose touch with yourself, when you lose touch with yourself you lose yourself in the world – Eckhart Tolle

En viktigt del i vår kapacitet att känna oss fria i kroppen är att kunna lyssna till kroppen. Att våga vara närvarande med oss själva, i oss själva. Att våga möta det som kommer upp och öva på att öka vår tolerans för våra inre upplevelser. Det hjälper oss att förstå vad vi behöver för att ta hand om oss, att märka när och hur vi hamnat ur balans, inte bara fysiskt utan på alla plan. Det ger oss förmåga att påverka vårt nervsystem för att själva ha ett sätt att influera hur vi känner oss. För att hitta kraft, men också avslappning och vila i oss själva.