Är hållning viktigt?

De flesta av oss kommer då och då ihåg att sträcka på oss, som om vi har en inneboende längtan att vara upprätta och ha en god hållning. 1 minut senare är vi dock oftast tillbaka i den position vi var i innan. Och det beror på att en god hållning egentligen inte är något du ska behöva tänka på. Hållning är en automatisk funktion. Det ska komma omedvetet, som att kroppen lyfts inifrån utan ansträngning. För de flesta av oss upplevs det inte riktigt så. Av olika anledningar har många brister i denna funktion, vilket kan leda till att vi känner oss begränsade i och av våra kroppar. Smärta, spänning, trötthet och stelhet gör det svårt att hitta vila och välbehag i oss själva och är alla tecken på att kroppen är ur balans.

Hållning handlar om kroppens relation till gravitationen. Våra muskler ska stötta vårt skelett och våra leder att möta denna kraft som vi ständigt utsätts för. När våra muskler jobbar i harmoni kommer de hålla lederna i korrekt position, vilket ger en god hållning. Om det jobbar för mycket eller för lite i vissa muskler kommer det påverka ledernas position negativt och vi får en dålig hållning. Vår hållning berättar på så sätt om vår muskulära balans.

Och varför är egentligen muskulär balans viktigt..?

Muskulär balans skapar alltså korrekt position på våra leder. Detta är viktigt eftersom det ger förutsättning för att belastning av gravitation och rörelse ska kunna fördelas jämnt genom leden, och genom kroppen. Om kroppen någonstans är ur position kommer vissa delar behöva ta mer belastning än andra och detta skapar överbelastning eller snedbelastning. Detta är den vanligaste orsaken till spänning, stelhet, trötthet och smärta i kroppen. Ur ett större perspektiv påverkar hur vi är positionerade alla andra system i kroppen. Ett område med för mycket muskelspänning kommer påverka bla blod- och lymflöde. Vår hållning påverkar vår andning, är vi krumma och stela kring bröstkorgen kommer lungorna inte kunna röra sig fritt. Samma sak gäller vårt matsmältningssystem. Obalans i ett system påverkar oundvikligen alla andra system.

Om du är nyfiken på hur muskulär obalans kan uppstå kan du läsa om det här.

För att muskler ska klara uppgiften av att hålla lederna i korrekt position bra, och kunna definieras som hållningsmuskler, behöver de ett par olika egenskaper. För att kunna stabilisera en led behöver de sitta nära leden, vilket kanske låter uppenbart. Ändå får de flesta av oss lära sig att de stora rygg- och magmusklerna är viktigast för att skydda ryggraden och för en bra hållning. Dessa är viktiga muskler, men de sitter relativt långt i från ryggraden och är därför egentligen inte bäst lämpade att just stabilisera våra ryggkotor. 

Hållningsmuskler behöver också vara uthålliga och energisnåla eftersom de alltid måste orka jobba, vi får ju aldrig en paus från gravitationen. Därför är det vanligt att känna sig trött i ryggen mot slutet av dagen om de ytligare ryggmuskler kompenserar och försöker göra jobbet för de djupare hållningsmusklerna. De ytligare musklerna är rörelsemuskler och byggda för just rörelse, inte för att jobba statiskt med att hålla kroppen i en stabil position.

Postural terapi eller postural träning är utvecklat för att återskapa kontakt och balans i detta system av hållningsmuskulatur och återskapa grundfunktion, så att nervsystemet ska klara att effektivt koordinera kroppen. Detta är det som särskiljer postural terapi från de flesta andra terapier och det som gör det så effektiv. Det är en terapiform som syftar till att skapa långsiktig hållbarhet och inte bara tillfällig symtomlindring.

Kroppen har en inneboende strävan efter balans, men vår livsstil och våra erfarenheter stöttar inte alltid den strävan. Men människokroppen besitter en enorm potential till anpassning och utveckling och vi kan till stor del påverka vår hållning, oavsett om vi är gamla eller unga. Med rätt medel kan vi känna oss kraftfulla, stabila, smidiga och avslappnade på samma gång och uppleva frihet, lätthet och vila i oss själva.